Thông báo đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán cho năm tài chính 2023

Thông báo đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán cho năm tài chính 2023 giữa Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Vui lòng xem file đính kèm!

CBTT HĐ Kiểm Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *