Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán 2022 so với năm 2021

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán 2022 so với năm 2021

Chi tiết xem ở file đính kèm!

CBTT

BCTC Kiểm toán 2022

Giải trình chênh lệch LN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *