Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

cbtt

Báo cáo tài chính năm 2020

Giải trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *