Báo cáo tài chính quý III năm 2020 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý III năm 2020 so với quý III năm 2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý III năm 2020 so với quý III năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

 

BCTC

CBTT

GT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *