Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023

Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *