Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm!

Đại hội đồng cổ đông 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *