Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *