Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2019 so với BCTC kiểm toánnăm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2019 so với BCTC kiểm toán năm 2018

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm

GTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *