Nghị quyết đại hội cổ đông

Kính gửi quý cổ đông!

Ngày 29/3/2011 vừa qua, tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được tổ chức và thành công rực rỡ.

Trong đại hội, chúng ta đã được thông qua các báo cáo của ban giám đốc, báo cáo tài chính, báo cáo Ban kiểm soát cũng như các ý kiến đóng góp, xây dựng của cổ đông.

Sự thành công của đại hội thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các cổ đông, sự chỉ đạo sâu sắc của Hội đồng quàn trị và bann giám đốc, sự chuẩn bị chu đáo chi tiết của ban tổ chức.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự có mặt và đóng góp ý kiến của toàn thể cổ đông công ty.

Quí cổ đông có thể tải file nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2011 dưới đây.

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Một số hình ảnh tại Đại hội

Hội trường công ty

Ông Tống Hải Đường – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty trình báo cáo trước đại hội

Ông Nguyễn Xuân Năm – trưởng ban tổ chức đại hội

Ông Hà Thanh Hải – đại diện cổ đông đóng góp ý kiến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *