Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *