Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

CBTT42019 Họp ĐHCĐ t4_2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *