Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 ( hình thức họp xin ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 ( hình thức họp xin ý kiến bằng văn bản).

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!

CBTT Đại hội-trang-1-3

Nghị quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *