Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

NQ01 ĐHCĐ 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *