Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *