Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt một năm 2009

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xi măng Thái Bình xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 như sau: 

1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Xi măng Thái Bình

2. Mã chứng khoán: TBX

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng ( Mười nghìn đồng)

5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: đối với các giao dịch có thời gian là T+3: 02/12/2009

6. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2009

Mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt

7. Tỷ lệ thực hiện: 23% mệnh giá (2.300 đồng/cổ phiếu)

8. Thời gian thực hiện: 24/12/2009.

* Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xi măng Thái Bình – Địa chỉ: Số 01 đường Quách Đình Bảo, ph. Tiền Phong, TP.Thái Bình vào các ngày từ 24/12/2009

Trân trọng thông báo.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tống Hải Đường

(Đã ký)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *