Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình xin gửi tới quý vị cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *