Thông báo về việc chốt danh sách để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2011

Thông báo về việc chốt danh sách để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2011

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông  về việc chốt danh sách để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2011 như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

– Mã chứng khoán: TBX                    Sàn giao dịch: HNX

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/1 cổ phần

– Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2011

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện: 07h11h30′ ngày 29/3/2011.

– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (Số 01 – Đường Quách Đình Bảo – Phường Tiền phong – Thành phố Thái Bình)

Nội dung Đại hội:

– Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2011.

– Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

– Phê chuẩn mức chi cổ tức năm 2010, mức trích lập các quỹ.

– Các vấn đề khác.

Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty đến tham dự theo danh sách chốt ngày 10/3/2011. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu uỷ quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người uỷ quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông, mẫu giấy uỷ quyền sẽ được đăng tải trên Wesbite của Công ty: www.ximangthaibinh.vn trước 07 ngày diễn ra Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 26/3/2011. Liên hệ Anh Nguyễn Xuân Năm – Điện thoại: 0912 253 755.       

Mọi chi tiết xin liên hệ số máy: 0363 647 505 hoặc Fax: 0363 647 505 Công ty chúng tôi giải đáp cụ thể.

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng thông báo!

           T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

             TỐNG HẢI ĐƯỜNG

                     (Đã ký)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *