Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét năm 2021 với BCTC soát xét năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC soát xét năm 2021 với BCTC soát xét năm 2020.

Chi tiết xem ở file đính kèm.

Công bố thông tin

BCTC bán niên

Giải trình chênh lệch LN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *