Báo cáo tài chính quý 3 và giải trình lợi nhuận sau thuế

Báo cáo tài chính quý 3 và giải trình lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm

CBTT

BCTC QIII

GT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *