Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán 2021 với BCTC kiểm toán 2020

Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán 2021 với BCTC kiểm toán 2020

Chi tiết xem ở file đính kèm.

Công bố thông tin

BCTC 2021

Giải trình chênh lệch LN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *