Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ năm 2022

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm

Thông báo chốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *