Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *