Thông báo Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2010 – 2012

Giấy báo mời họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2010 – 2012.

Công ty Cổ phần xi măng Thái Bình trân trọng thông báo tới các Ông, Bà cổ đông của công ty về tham dự ĐHCĐ công ty nhiệm kỳ 2010-2012:

Thời gian: 01 ngày từ 07 giờ 30’ ngày 27 tháng 03 năm 2010.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần xi măng Thái Bình, số 01 đường Quách Đình Bảo – Phường Tiền Phong, Tp. Thái Bình – tỉnh Thái Bình.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải đem them các giấy tờ sau:

– Giấy báo mời họp

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Giấy ủy quyền kèm theo thông báo mời họp của người ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Công ty Cổ phần xi măng Thái Bình kính báo tới tất cả các Ông, Bà cổ đông của công ty đến đúng địa điểm và thời gian quy định trên để tham dự đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT – Tống Hải Đường

(Đã ký)

==================
Tải xuống tài liệu ĐH CĐ
Giấy mời họp
Giấy Ủy quyền
Ch­ương trình đại hội
Quy chế làm việc ĐHCĐ
Mẫu phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ
Quy chế bầu cử
Báo cáo tài chính tóm tắt 2009 (đã kiểm toán)
==================

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *