Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2009

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (mã số giao dịch TBX) trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 như sau:
 

* Thời gian:     1/2 ngày (7h11h30′ ngày 28/3/2009)

* Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (Số 01 – Đường Quách Đình Bảo – Phường Tiền phong – TP Thái Bình).

* Nội dung Hội nghị:

1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2009.

2/ Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008.

3/ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008.

4/ Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.

5/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2009 và các vấn đề khác của Đại hội.

* Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ Các cổ đông sở hữu cổ phần và người được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/3/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hà Nội.

* Đăng ký tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Hội nghị với Ban tổ chức bằng cách gửi giấy xác nhận, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (Số Fax: 0363 831 505) hoặc qua điện thoại: 0363 831 505 (Cô Điệp – Phòng HCTC-LĐTL) trước ngày 26/3/2009.

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND (Hộ chiếu) để đăng ký tham dự Hội nghị.

Thông báo này thay cho thư mời. Trân trọng thông báo!

                                                                       Thái Bình ngày 23 tháng 3 năm 2009     

                                                                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                    

                                                                                    CHỦ TỊCH                 

                                                                                Tống Hải Đường                        

                                                                                        (Đã ký)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *