Thông báo về việc tiến hành Đại hội cổ đông và trả cổ tức đợt hai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông  về việc chốt danh sách để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2009 và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2008 như sau:
 

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

– Mã chứng khoán: TBX

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/1 cổ phần

– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2009

1/ Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện: 07h  ¸ 11h30′ ngày 28/3/2009.

– Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (Số 01 – Đường Quách Đình Bảo – Phường Tiền phong – Thành phố Thái Bình)

Nội dung Đại hội:

– Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2008.

– Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2009.

– Thông qua phương án chia cổ tức năm 2008.

– Bổ sung sửa đổi điều lệ.

Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty đến tham dự theo danh sách chốt ngày 13/3/2009. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu uỷ quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người uỷ quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông, mẫu giấy uỷ quyền sẽ được đăng tải trên Wesbite của Công ty: www.ximangthaibinh.vn trước 07 ngày diễn ra Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 24/3/2009. Liên hệ cô Điệp – Điện thoại: 0363 831 505.       

2/ Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2008.

– Tỷ lệ thực hiện: 3%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).

– Thời gian thực hiện: 08/4/2009.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Liên hệ với các Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký Chứng khoán để nhận.

+ Đối với các cổ đông chưa lưu ký Chứng khoán thì nhận tại Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Địa chỉ: Số 01 – Đường Quách Đình Bảo – Phường Tiền phong – Thành phố Thái Bình

Khi đến nhận phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông (trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của Chính quyền địa phương).

Mọi chi tiết xin liên hệ số máy: 0363 831 505 hoặc Fax: 0363 831 505. Công ty chúng tôi giải đáp cụ thể. Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo!

                                                     Thái Bình ngày 01 tháng 3 năm 2009     

                                           T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                     TỐNG HẢI ĐƯỜNG           

                                     (ĐÃ KÝ)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *