Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vui lòng xem file đính kèm!

CBTT Chốt đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *