Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông 2023 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VSD

Vui lòng xem file đính kèm!

TB xác nhận ngày đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *