Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 20/3/2012 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã được thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát và những vấn đề quan trọng trong đại hội, tất cả đều với sự nhất trí cao. Đại hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng đầy tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cổ đông về dự đại hội.

Sự thành công của đại hội thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các cổ đông với Công ty, sự chỉ đạo sâu sắc của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến của toàn thể quý cổ đông Công ty.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *