Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

(XMTB)  Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (Mã Chứng khoán: TBX)

–  Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số: 334/QĐ-TTGDHN ngày 03/10/2008 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

–  Căn cứ thông báo số 454/TB – TTGDHN V/v chính thức đưa cổ phiếu TBX vào giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trân trọng thông báo cổ phiếu TBX giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

2. Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mã Chứng khoán: TBX.

4. Mệnh giá Chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/ cổ phiếu).

5. Số lượng Chứng khoán niêm yết: 1.011.400 cổ phiếu (Một triệu, không trăm mười một ngàn, bốn trăm cổ phiếu ).

6. Giá trị Chứng khoán niêm yết: 10.114.000.000 đồng (Mười tỷ, một trăm mười bốn triệu đồng).

7. Ngày giao dịch đầu tiên: 8 giờ 30’, thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2008.

                                         Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

                                            Chủ tịch Hội đồng quản trị

                                                 Tống Hải Đường

                                                      (Đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *